သတင်းအချက်အလက်

သတင်းအချက်အလက်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်(MIC) သည် အစိုးရမှ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်များကို အတည်ပြုရန်နှင့် အဓိကကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများအတွက် အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ထုတ်ဝေရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသစ်အရ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက် အနည်းငယ်အတွက်သာ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပြုလွှာများကို လျှင်မြန်စွာ စိစစ်၍  မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ အတည်ပြုသည့် အတည်ပြုမိန့်ကိုလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အနေဖြင့် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များ သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များအား အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်စေလျက် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်များ

ကော်မရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဌာန်းထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု  ဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးရန်

  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်

  • လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား အလေးအနက်ထားရန်

  • နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ တာဝန်ယူမှုရှိသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးမှုအလေ့အကျင့်များဖြစ်စေရန်

  • အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးနိုင်စေရန်

  • လက်ရှိအလုပ်သမားဥပဒေများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်

  • လူမှုအကျိုးစီးပွားတာဝန်ယူမှုများ(CSR)ကို ထောက်ပံ့ပေးရန်

  • နည်းပညာများလွှဲပြောင်းယူရန်

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ   ၁၆  ရက် နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၆၁/၂၀၁၈ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း လိုက်ပါသည်-

စဉ်
အမည်
ရာထူး
ဌာန
အဆင့်
၁။
ဦးသောင်းထွန်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန
ဥက္ကဋ္ဌ
၂။
ဒေါက်တာသန်းမြင့်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
၃။ ဦးထွန်းထွန်းဦး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး အဖွဲ့ဝင်
၄။
ဦးဆက်အောင်
ဒုတိယဝန်ကြီး
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၅။

ဒေါ်နီလာကျော်

ဝန်ကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆။

ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်

စီးပွားရေးပညာရှင် အဖွဲ့ဝင်
၇။
ဦးခင်မောင်ရီ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၈။
ဦးတိုးအောင်မြင့်
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၉။

ဦးထိန်လွင်

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ငြိမ်း)

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
၁၀။
ဦးဌေးချွန်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
၁၁။
ဦးအေးလွင်
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်
စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်
အဖွဲ့ဝင်
၁၂။
ဦးသန့်စင်လွင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ခေတ္တအတွင်းရေးမှူး
၁၃။
ဒေါ်မြသူဇာ
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အငြိမ်းစား)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၀/၂၀၁၈ ကို ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
အခြားသတင်းအချက်အလက်များ
ဆက်သွယ်ရန်
ရန်ကုန်ရုံးချုပ်
အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း
၀၁ – ၆၅၈၁၀၃
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းရုံးခွဲများ
နေပြည်တော်ရုံးခွဲ၊ နေပြည်တော်
ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း ၀၆၇ – ၄၀၆ ၁၂၄၊ ၀၆၇ – ၄၀၆ ၁၆၆

မန္တလေးရုံးခွဲ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၆ x ၂၇ လမ်းကြား၊ ၈၄လမ်း၊ စျေးချိုအရှေ့ဘက်တိုက်တန်း၊ တတိယထပ်၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း – ဝ၂-၄၀၈၆၆၆၁၊ ဖက်စ်-၀၂-၄၀၈၆၆၆၀

တောင်ကြီးရုံးခွဲ, ရှမ်းပြည်နယ်

အဝေရာမီးပုံပျံကွင်းလမ်း၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်
ဖုန်း – ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၉၃၊ ဖက်စ် -၀၈၁-၂၁၂၄၉၇၄

မော်လမြိုင်ရုံးခွဲ၊ မွန်ပြည်နယ်

မော်လမြိုင်မြို့နယ် စုပေါင်းရုံး၊ တတိယထပ်၊ရုံးကြီးလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်မြို့၊မွန်ပြည်နယ်။
ဖုန်း – ဝ၅၇-၂၀၂၃၃၉၅၊ ဖက်စ်-၀၅၇-၂၀၂၃၃၈၅

ပုသိမ်ရုံးခွဲ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စုပေါင်းရုံး(OSS)၊ မြက်တိုရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့
ဖုန်း ၀၄၂ -၂၉၂၅၆၊ ဖက်စ် ၀၄၂-၂၉၂၅၈

မုံရွာရုံးခွဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးဝင်း၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့
ဖုန်း ၀၇၁ ၂၆၂၇၄

ထားဝယ်ရုံးခွဲ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ပဒုမ္မာလမ်းနှင့် စိန်ပန်းပင်လမ်းအကြား၊ ဆန်းချီတိုးချဲ့မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။
ဖုန်း- ၀၅၉ ၂၂၂၃၀ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၉ ၂၂၂၃၃

 

ပဲခူးရုံးခွဲ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ တောင်ငူလမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့
ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၇ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၂-၂၂၀၁၇၄၈

ဘားအံရုံးခွဲ၊ ကရင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ သုဓနုလမ်း၊ ဘားအံမြို့
ဖုန်း- ၀၅၈ ၂၂၇၄၉ ၊  ဖက်စ်- ၀၅၈ ၂၂၇၅၀

မကွေးရုံးခွဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ ဒုတိယထပ်၊ ပြည်တော်သာ(၁)လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့
ဖုန်း- ၀၆၃-၂၈၇၄၈ ၊ ဖက်စ်- ၀၆၃-၂၈၇၄၇

လွိုင်ကော်ရုံးခွဲ၊ ကယားပြည်နယ်

ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ ဦးနီလမ်း၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့
ဖုန်း- ၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၄၊ ဖက်စ်-၀၈၃-၂၂၂၄၁၈၅

မြစ်ကြီးနားရုံးခွဲ၊ ကချင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်စိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်း- ၀၇၄-၂၅၂၄၂၀၁ ၊  ဖက်စ်- ၀၇၄-၂၅၂၀၁၀၃

စစ်တွေရုံးခွဲ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝင်း၊ မေယုလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်
ဖုန်း-၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၈၊ ဖက်စ်- ၀၄၃- ၂၀၂၄၅၂၉
ဟားခါးရုံးခွဲ၊ ချင်းပြည်နယ်
ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်
ဖုန်း/ဖက်စ်- ၀၇၀-၂၁၃၂၃

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူး ရုံးခွဲနှင့် တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ ရုံး(OSS)၊ ရန်ကုန်မြို့

မြေကွက်အမှတ် ၄၉၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၈၅/ ကံဘဲ့၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်။
ဖုန်း +၉၅ ၀၁ ၆၅၈၂၆၃၊ ဖက်စ်- ၀၁ ၆၅၈၂၆၄