ဆက်သွယ်ရန်

အဝေရာမီးပုံပျံကွင်းလမ်း၊ကျောင်းကြီးစုရပ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးမြို့။

  • ဖုန်းနံပါတ်:
    ၀၈၁ ၂၁၂၄၂၉၃
  • ဖတ်စ်နံပါတ်:
    ၀၈၁ ၂၁၂၄၉၇၄

dica.tgi18@gmail.com

စာ(သို့မဟုတ်) မေးလ် တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။

dica.tgi18@gmail.com

 

စာပို့ရန်